Sprzedaż nieruchomości a VAT

sprzedaż domu

Przepisy związane z opodatkowaniem przy sprzedaży nieruchomości są dość skomplikowane, dlatego wielu sprzedawców ma niejednokrotnie problemy z określeniem, jaką stawkę należy użyć. Co do zasady taka transakcja powinna zostać objęta podatkiem VAT, jednak ustawodawca przewiduje w pewnych sytuacjach zwolnienia. Wpływ na to ma kilka czynników, a w praktyce w niektórych […]