Na czym polega rachunkowość grup kapitałowych

Finansowanie grup kapitałowych

Grupa kapitałowa to struktura, która łączy w sobie podmioty gospodarcze będące spółkami kapitałowymi. Składa się ze spółki dominującej, która posiada prawo większości w zakresie podejmowania decyzji finansowychoraz uprawnienie do powoływania lub odwoływania członków zarządu w podmiotach zależnych.   Grupy kapitałowe posiadają obowiązki, które zostały określone w 6 Ustawie o Rachunkowości […]