Biuro Rachunkowe

Biuro rachunkowe jest samodzielnym podmiotem gospodarczym, który na podstawie wynegocjowanej umowy świadczy usługi dla różnego rodzaju przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, osób fizycznych. Biuro rachunkowe świadczy usługę w zakresach: rachunkowość oraz kadry i płace. Podstawowe zasady organizujące współpracę polegają na stosunku: zleceniodawca: zleceniobiorca.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe zajmuje się obsługą firm w następującym zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych- w przypadku MŚ firm
 • prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów – dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą
 • prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów oraz rozliczenia podatków
 • przygotowania rozliczeń podatku dochodowego
 • obowiązków płacowych wobec pracowników
 • rozliczania i raportowania dla ZUS
 • sporządzania raportów statystycznych
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych
 • pozyskiwania kredytów
 • sporządzania przekrojowych sprawozdań finansowych
 • analizy bieżącej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie
 • reprezentacji klientów w urzędach podatkowych oraz administracji publicznej
 • doradztwa podatkowego i finansowego

W jaki sposób korzystać z biura podatkowego?

Zakres korzystania z biura rachunkowego zależy trochę od samego przedsiębiorcy oraz technikalii. Czasem współpraca ogranicza się wyłącznie do księgowania, rozliczania i przepływu środków finansowych. Tymczasem zakres tej współpracy można znacząco poszerzyć z korzyścią dla przedsiębiorcy i to często od niego tylko zależy, w jaki sposób będzie umiał wykorzystać wiedzę i doświadczenie pracowników biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe posiada wszelkie narzędzia, by w pełni odpowiedzialnie analizować rynki finansowe i na tej podstawie budować strategię firmy. Zakres obowiązków biura można rozszerzyć też o obsługę prawną, optymalizację podatkową, obsługę inwestycyjną, Im większą różnorodnością w zakresie specjalizacji finansów będzie charakteryzowało się dane biuro podatkowe tym wszechstronniejsza może być współpraca z przedsiębiorstwem.

Biuro rachunkowe a osoba prywatna

Warto pamiętać, że współpraca z biurem rachunkowym może przynieść też wiele korzyści osobie prywatnej. Wcale nie trzeba być przedsiębiorcą, by skorzystać z usług biura. Osoba prywatna, klient niezinstytucjonalizowany może skorzystać z usług biura chociażby do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego, ale też skorzystać z doradztwa w zakresie inwestycji, prawa spadkowego, darowizny a nawet kredytów. Perspektywiczne spojrzenie na finanse i obowiązki podatkowe, jakie można otrzymać w biurze rachunkowym niejednokrotnie chroni przed błędami i nadmiernymi kosztami.

Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym zawsze warto sprawdzić jego historię i firmy dla jakich świadczy usługi. Daje to informację o potencjale biura i jego wszechstronności. Warto też pamiętać, że właściciel biura rachunkowego zawsze powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu jego klient zyskuje pewność bezpieczeństwa i komfortu obsługi .

Artykuł przygotowali:
Artykuł został przygotowany przy współpracy z biurem rachunkowym Credotax z Poznania.