faktoring

Polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z zewnętrznych form finansowania bieżącej działalności. Obok kredytów i leasingu, rosnącą popularnością cieszy się faktoring. Jeżeli prowadzisz firmę i chcesz mieć stały dostęp do środków umożliwiających terminową spłatę własnych zobowiązań, wykorzystaj potencjał drzemiący w usługach faktoringowych.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polski Związek Faktorów (PZF), w II kwartale 2018 roku aż 15,4 tys. przedsiębiorstw skorzystało z usług firm faktoringowych. Chociaż największym zainteresowaniem cieszy się faktoring pełny i niepełny, warto zwrócić uwagę na faktoring odwrotny.

Jak działa faktoring odwrotny?

Istotą klasycznego faktoringu jest nabycie przez firmę faktoringową faktur sprzedaży z odroczonym terminem płatności, wystawianych przez przedsiębiorcę w zamian za wypłatę środków – jako zaliczki na poczet wpłaty dokonywanej przez kontrahenta ( kupującego).

Faktoring odwrotny działa nieco inaczej –  usługa kierowana jest do  przedsiębiorców otrzymujących faktury za dostawę towarów czy świadczenie usług przez inne podmioty. Faktor, np. Raiffeisen Polbank realizuje płatność wobec dostawców  na podstawie otrzymanych faktur. Zapłata za faktury, w porozumieniu z klientem, jest dokonywana przed terminem płatności lub w terminie płatności. Zobowiązanie wobec banku klient spłaca w późniejszym terminie, dzięki czemu może dowolnie dysponować środkami obrotowymi swojej firmy.

Faktoring odwrotny – najważniejsze zalety

Usługi faktoringowe niosą za sobą wiele korzyści. Wśród najważniejszych zalet wymienić można m.in.:

  • poprawę wizerunku
  • zwiększenie wiarygodności u dostawców
  • uregulowanie zobowiązań wynikających z faktur – w terminie albo i przed jego upływem
  • wydłużenie czasu spłaty zobowiązania wobec firmy faktoringowej.

Spłata faktury przed upływem terminu wiąże się z dodatkową korzyścią. Daje podstawę do negocjowania lepszych warunków handlowych z dostawcą, np. w formie rabatów, z czego korzysta wielu przedsiębiorców. Dodatkowo, wzmacnia relacje handlowe klienta z dostawcami Kiedy zdecydować się na faktoring?

Usługi faktoringu odwrotnego przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorców, którzy otrzymują faktury za dostawę towarów czy korzystanie z usług świadczonych przez inne podmioty. Tę formę finansowania warto szczególnie rozważyć w przypadku:

  • chęci utrzymania płynności finansowej
  • wymagania przez dostawców krótkich terminów płatności.

To także korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dodatkowej gotówki na zakup materiałów czy sprzętu, a nie chcą tracić zdolności kredytowej w przypadku zaciągnięcia kolejnego kredytu bankowego.