sprężarka powietrza

Sprężone powietrze to niezwykle powszechnie wykorzystywane medium w przemyśle i warsztatach usługowych. Jego zalety dla różnorodnych rodzajów produkcji są bezsprzeczne – należą do nich m.in.  bezpieczeństwo, proste przenoszenie energii, czystość i elastyczność zastosowań. Powszechność jego używania sprawia, że kluczowym elementem prowadzącym do podniesienia konkurencyjności zakładu staje się optymalizacja jego wykorzystania.

Podniesienie wydajności działania systemów sprężonego powietrza wynika z zastosowania różnorodnych możliwości związanych zarówno z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, jak i fachowej eksploatacji i serwisowania sprzętu. Łącząc wszystkie te elementy można uzyskać maksymalną sprawność systemu przy jednoczesnej optymalizacji kosztów wynikających z jego utrzymania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zużycia energii elektrycznej, która jest niezbędnym czynnikiem pozwalającym na wytwarzanie sprężonego powietrza. Dążenie do obniżenia ilości jej wykorzystania pozwala uzyskać znaczące oszczędności w zakresie funkcjonowania systemów wytwarzania sprężonego gazu.

Elementy konstrukcyjne podnoszące sprawność sprężarek

Istotnym elementem konstrukcyjnym podnoszącym sprawność sprężarek jest wykorzystanie napędu bezpośredniego. Zastosowanie napędu 1:1 powoduje brak strat w przekazywaniu energii. W efekcie, dzięki rezygnacji z zastosowania przekładni zębatych i innych elementów pośredniczących, jest to najbardziej wydajny energochłonnie  system wytwarzania sprężonego powietrza.

Duże znaczenie dla wydajności kompresorów ma sprawność energetyczna, która mierzona jest w procentach jako stosunek energii otrzymanej wobec energii dostarczanej. Ten parametr uzależniony jest od wielu czynników – duże znaczenie mają tu zarówno materiały wykorzystane do wykonania całej instalacji sprężonego powietrza, jak i szczelność konstrukcji odpowiadająca bezpośrednio za wydajną pracę kompresora.

Podążając za oczekiwaniami klientów, na rynku pojawiły się także sprężarki o płynnej regulacji prędkości obrotowej. Oferują one innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu wytwarzają ilość sprężonego powietrza dostosowaną do zapotrzebowania zakładu przemysłowego w jednostce czasu. Oszczędność w poborze energii w kompresorach przemysłowych oferujących płynną regulację wynika z możliwości zmniejszania prędkości obrotowej, która jednocześnie przekłada się na wydajność pracy sprężarki. Dzięki temu urządzenie może dostosowywać poziom wytwarzania sprężonego gazu do zapotrzebowania zakładu w danym momencie. Takie rozwiązanie pozwala na zredukowanie kosztownego biegu jałowego sprężarek i zużycie energii adekwatne do zapotrzebowania.

Eksploatacja i serwis kompresorów

Wykorzystanie rozwiązań bezpośrednio przyczyniających się do wzrostu wydajności sprężarek dotyczą tych przedsiębiorców, którzy rozważają zakup nowych urządzeń i instalacji. Jednakże także ci, którzy dysponują już funkcjonującymi w zakładach urządzeniami mogą poczynić kroki, dzięki którym podniosą sprawność działania istniejących instalacji i jednocześnie ograniczą koszty związane z eksploatacją kompresorów. Warto w tym zakresie zwrócić szczególną uwagę na umiejętną eksploatację i prawidłowy serwis wykorzystywanych urządzeń.

Dużą rolę w podniesieniu sprawności działania systemu ma szczelność całej instalacji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przeprowadzone badania wskazują, że nawet 80% zakładów przemysłowych wykorzystujących sprężone powietrze boryka się z problemem nieszczelnych instalacji. Straty z tego tytułu dla zakładów są znaczne – średnio przedsiębiorstwa tracą ok. 30% objętości wytworzonego medium. Zniwelowanie takich problemów bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia poboru energii elektrycznej, co przyczynia się do podniesienia wydajności całej instalacji. Istotną rolę w dbałości o sprawność systemu stanowią także systematyczne przeglądy i serwis urządzeń. Prawidłowo działające filtry gwarantują odpowiednią przepuszczalność gazu nie zmniejszając jednocześnie jego ciśnienia roboczego.

Te wszystkie elementy prowadzą do podniesienia sprawności działania systemu i jednocześnie gwarantują jego wysoką efektywność ekonomiczną i techniczną.

Źródło: Almig – sprężarki powietrza