audyt-instalacji-sprezonego-powietrza

Na rynku coraz częściej dostępne są usługi związane z optymalizacją sieci sprężonego powietrza. Jednym z kluczowych elementów całego procesu optymalizacji jest kontrola systemu sprężonego powietrza w zakresie jego szczelności i wydajności. Wyjaśniamy, czym dokładnie jest audyt instalacji sprężonego powietrza. Podpowiemy też kiedy wykonać audyt, jak wygląda i jak działa. Dzięki temu będziesz wiedział, czy taki zabieg warto wykonać w Twojej firmie.

Audyt sprężonego powietrza — czym jest?

Audyt sprężonego powietrza, czyli audyt sieci sprężonego powietrza, to monitorowanie i ocena wydajności systemu oraz ocena opłacalności wytwarzania sprężonego powietrza, tj. koszt produkcji sprężonego powietrza. Oznacza to, że wynikiem audytu może być zarówno wzrost wydajności pracy sprzętu, jak i obniżenie kosztów tej operacji poprzez optymalizację. W ramach audytu sieci sprężonego powietrza niezbędne jest zmierzenie nie tylko przepływu, ale także ciśnienia sprężonego powietrza, aby wyeliminować wszelkie straty lub wycieki. Dodatkowo celem prawidłowo przeprowadzonego audytu sieci sprężonego powietrza jest również zidentyfikowanie i wskazanie niezbędnych środków w celu wyeliminowania ewentualnych wycieków powietrza z instalacji, które są przyczyną zwiększenia kosztów i zmniejszenia sprawności układu zasilania sprężonym powietrzem.

Kiedy wykonać audyt instalacji sprężonego powietrza?

Przedsiębiorca może w każdej chwili zamówić audyt sprężonego powietrza. Czasami takie kontrole są przeprowadzane regularnie w ramach prewencji i wczesnego wykrywania problemów z systemem. Jednak w większości przypadków powodem rozpoczęcia audytu sieci sprężonego powietrza jest jakiś problem w jej działaniu lub eksploatacji. 

W jakich przypadkach można zamówić audyt sprężonego powietrza? Jednym z głównych powodów świadczenia takiej usługi są nieszczelności instalacji. Nieszczelność to po prostu wyciek sprężonego powietrza, który ma bezpośredni wpływ na obniżenie sprawności kompresora, znaczny spadek ciśnienia w układzie sprężonego powietrza oraz wzrost kosztów przeciętnej produkcji. Oznacza to, że ewentualne nieszczelności w sieci sprężonego powietrza powodują szereg problemów, które mogą utrudnić pracę ze sprężonym powietrzem. Antidotum na nie będzie audyt sieci sprężonego powietrza

Dodatkowo audyt sprężonego powietrza wykonywany jest w celu zwiększenia wydajności sprężarek i optymalizacji procesu produkcji sprężonego powietrza. Celem optymalizacji jest zwiększenie wydajności urządzeń przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich pracy. Dzięki odpowiednio przeprowadzonemu przeglądowi łatwo jest dobrać kompresory odpowiadające potrzebom zakładu i ustawić ich parametry pracy tak efektywnie i ekonomicznie, jak to tylko możliwe. Właściwie przeprowadzona optymalizacja dostarcza jasnych wskazówek, jak wyeliminować straty energii, aby zmaksymalizować potencjał swojego sprzętu. 

Audyt sieci sprężonego powietrza powinien być również pierwszym krokiem w planowanej rozbudowie istniejącej instalacji sprężonego powietrza. Dzięki audytowi możliwe jest dobranie odpowiednich urządzeń, ich parametrów oraz optymalna konfiguracja wszystkich elementów dla nowego systemu. Można go również wykorzystać do zbadania zapotrzebowania obiektu na sprężone powietrze i określenia zakresu rozbudowy sieci.

Przebieg audytu instalacji sprężonego powietrza

Audyt sprężonego powietrza składa się z kilku kluczowych elementów. Dzięki tym wszystkim krokom kontrola i jej wyniki są kompletne i niezawodne. Rozpoczęcie audytu sieci sprężonego powietrza to kontrola pracy sprężarek i pomiaru ich obciążenia. Kolejnym etapem inspekcji jest pomiar przepływu sprężonego powietrza. Odbywa się to za pomocą czujnika w rurze instalacji. Czujnik ten mierzy ilość powietrza przechodzącego przez wszystkie części systemu i określa jego wydajność. Dodatkowo należy wykonać pomiar ciśnienia i pomiar punktu rosy. Ostatnim krokiem jest wykrycie przepływu sprężonego powietrza. Na koniec pomiary są interpretowane, a wyniki prezentowane klientowi. Dzięki temu otrzymuje on pełną i dokładną informację o stanie i pracy sieci sprężonego powietrza, co pozwoli poprawić sprawność działania wszystkich jej elementów.