Prawidłowo wykonany strop powinien nie tylko oddzielać od siebie kondygnacje, ale przede wszystkim przenosić obciążenia i zapewniać nam bezpieczne użytkowanie budynku. Strop tłumi też dźwięki i ma za zadanie chronić pomieszczenie przed utratą ciepła. Bardzo ważne zatem jest, żeby prace nad jego montażem były cały czas kontrolowane, a sam strop był wykonany w sposób prawidłowy. Jakich błędów unikać i kiedy zlecić ekspertyzę budowlaną? 

Niewłaściwe zbrojenie stropu lub brak zbrojenia 

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas zakładania stropu jest brak ciągłości zbrojenia. Wynika on najczęściej z nieprawidłowego ułożenia stalowych prętów, a także ich nieumiejętnego zakotwienia w betonie. Jest to bardzo problematyczne, ponieważ to właśnie od jakości zbrojenia stropu zależy jego nośność, a więc także wytrzymałość. Jeżeli długość zbrojenia nie jest wystarczająca, a w miejscach, w których ekipa budowlana powinna szczególnie uważać na tworzenie tzw. zakładek ciągłość prętów zbrojeniowych nie zostanie zachowana, w przyszłości możemy mieć do czynienia z poważnymi problemami konstrukcyjnymi, których nie da się już wyeliminować. 

Dlatego ważne jest, aby kierownik budowy na bieżąco nadzorował prace nad montowaniem wieńców żelbetowych i stropów, ponieważ do momentu wylania mieszanki betonowej wszelkie błędy będzie jeszcze można skorygować. Jeżeli dojdzie do zalania betonem zbrojenia stropu o niedostatecznej wytrzymałości, ten podczas użytkowania budynku w najlepszym przypadku może popękać. Nierzadko dochodzi jednak do poważnych katastrof budowlanych spowodowanych nadmiernym obciążeniem słabego stropu. Jeżeli rzeczoznawca budowlany w ekspertyzie budowlanej wykaże, że jakiekolwiek usterki są spowodowane błędami popełnionymi na tym etapie budowy, wykonawca będzie musiał liczyć się z koniecznością wypłaty odszkodowania i naprawy usterek.

 Niezabezpieczenie zbrojenia stropu 

Błędem, który nierzadko jest popełniany przez wykonawców w wyniku niedbalstwa, jest ułożenie zbrojenia w złym miejscu i niezabezpieczenie prętów zbrojeniowych. Trzeba pamiętać, że zbrojenie powinno znajdować się w wierzchniej warstwie stropu oraz tuż pod nim, a same pręty powinny być zabezpieczone otuliną lub drutem wiązałkowym. Dzięki temu unikniemy nie tylko przemieszczania się zbrojenia podczas wylewki betonu, ale i zabezpieczymy pręty zbrojeniowe przed ich korodowaniem. Jeśli otulina będzie zbyt słaba, zbrojenie będzie rdzewiało, a to zmniejszy jego przyczepność do betonu. Tak źle przygotowane zbrojenie nie będzie w pełni zabezpieczało stropu, a tym samym będzie generowało pęknięcia podczas użytkowania budynku. Niestety na tym etapie błędów wykonawczych nie da się już wyeliminować, a jedyną ingerencją może być sztuczne wzmacnianie stropu i maskowanie rys i pęknięć. W takim wypadku warto poprosić o pomoc rzeczoznawcę budowlanego, który wskaże błędy budowlane i pomoże nam dochodzić naszych praw inwestorskich. 

Brak żeber rozdzielczych

 Podczas montażu stropu gęstożebrowego nierzadko dochodzi do zaniechań powodujących późniejsze osiadanie stropu i jego pękanie. Aby tego uniknąć, ekipy budowlane powinny pamiętać o instalowaniu dodatkowych wzmocnień w postaci żeber rozdzielczych. Są one konieczne zwłaszcza w przypadku stropów, których rozpiętość jest większa niż 4 metry. Żebra rozdzielcze, czyli dodatkowe belki żelbetowe, montuje się prostopadle do głównych belek stropowych – dzięki temu nacisk obciążeniowy zostaje równomiernie rozłożony na wszystkie belki. W przeciwnym wypadku możemy mieć nawet do czynienia z poważnym osiadaniem i opadaniem stropu, a tym samym naruszeniem konstrukcji całego budynku. Jeżeli do tego dojdzie, a ekspertyza budowlana wykaże, że podczas prac budowlanych wykonawca nie wykazał się skrupulatnością i popełnił błędy, rzeczoznawca będzie mógł zobligować go do naprawienia szkód (jeżeli będzie to jeszcze możliwe) albo wypłaty odszkodowania na poczet poniesionych strat. 

Niezabezpieczenie stropów i brak wzmocnienia stropu 

Stropy wymagają dodatkowego wzmocnienia w miejscach, w których opierają się na nich ścianki działowe. Wzmocnienie jest też wymagane w przypadku przebicia stropu, np. otworem kominowym, a także w miejscu bardzo dużych obciążeń stropu. Bez tego możemy mieć do czynienia z pękaniem stropu, a także jego uginaniem. Podparcie stropu, szczególnie w sytuacji, kiedy ściana działowa biegnie równolegle do belek stropowych i może je nadmiernie obciążać, powinny stanowić dodatkowe belki. Jeżeli mamy podejrzenie, że podczas prac budowlanych wykonawca nie zadbał o odpowiednie zabezpieczenie prac albo popełnił błędy, które skutkują wyraźnymi pęknięciami i uszkodzeniami stropu, możemy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie oględzin i przygotowanie ekspertyzy budowlanej.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane