mowa-pogrzebowa

Ostatnie pożegnanie zmarłego wymaga przygotowania mowy pogrzebowej. Tradycja jej wygłaszania jest znana i kultywowana nie tylko w krajach zachodnich. Coraz częściej polscy żałobnicy decydują się na wygłoszenie kilku słów upamiętniających zmarłego bliskiego. Warto wiedzieć, z jakich elementów składa się mowa pogrzebowa i kiedy należy ją wygłosić.

Tradycja wygłaszania mowy pogrzebowej w Polsce

Mowa pogrzebowa jest jednym z elementów składowych ostatniego pożegnania. Może być to uzupełnienie ceremonii pogrzebowej, które ma na celu nie tylko przedstawienie dokonań czy też sylwetki osoby zmarłej. W polskiej tradycji mowa pogrzebowa jest wyrazem podziękowania żałobnikom za udział w uroczystościach ostatniego pożegnania.

W trakcie organizacji pogrzebu w obrządku religijnym mowa pogrzebowa może być wygłoszona przez przewodnika duchowego, tj. księdza. Kapłan już w trakcie mszy żałobnej w kościele składa podziękowania za przybycie na uroczystości pogrzebowe. Osoby odpowiedzialne za pochówek zmarłego mogą poprosić księdza, aby w trakcie składania ciała do grobu wygłosił krótką mowę pogrzebową. Może ona być połączona z modlitwą i zadumą nad grobem. Mowa pogrzebowa wygłaszana przez księdza będącego osobą prowadzącą uroczystości pogrzebowe zazwyczaj trwa krótko, dlatego też można ją uzupełnić o dodatkowe elementy.

Na czym polega skonstruowanie mowy pogrzebowej przez Mistrza Ceremonii?

W przypadku uroczystości pogrzebowych świeckich mowę pogrzebową konstruuje Mistrz Ceremonii. Jest to osoba, która przechodzi odpowiednie szkolenia, a także wykazuje profesjonalne podejście do przewodzenia świeckim ceremoniom pogrzebowym. Mistrz Ceremonii jest osobą, która przed skonstruowaniem mowy pogrzebowej do wygłoszenia na pogrzebie świeckim, konsultuje się z rodziną osoby zmarłej w sprawie jej treści. Może to być jedno lub kilka spotkań, w trakcie których poznaje on osobę zmarłą, w tym jej dokonania, charakter, temperament i sposób bycia. Pozwala to na skonstruowanie mowy pogrzebowej przez Mistrza Ceremonii w taki sposób, by była ona nobilitacją dla osoby zmarłej, a także, aby przybrała formę ostatniego pożegnania i hołdu złożonego najbliższemu członkowi rodziny.

Warto pamiętać, że Mistrz Ceremonii może rozłożyć mowę pogrzebową na poszczególne etapy. Niektóre elementy mogą nawiązywać także do wydarzeń w życiu osoby zmarłej, które w sposób szczególny zaważyły na jej dokonaniach, a także ukształtowały jej charakter. Profesjonalna mowa pogrzebowa jest również skierowana do żałobników. To sposób na pocieszenie pogrążonych w bólu najbliższych członków rodziny zmarłego.

Jak napisać mowę pogrzebową?

Napisanie mowy pogrzebowej nie jest łatwym zadaniem, dlatego też warto dokładnie przeanalizować jej wszystkie elementy, aby była ona spójna, interesująca i przede wszystkim logiczna. Powinno zacząć się od uprzejmego przywitania zgromadzonych na pogrzebie żałobników. Należy także zaakcentować rangę tej uroczystości. Duże znaczenie ma uwypuklenie, jak ważna jest obecność żałobników towarzyszących w ostatniej drodze osoby zmarłej.

Początek mowy pogrzebowej zazwyczaj zaczyna się od oficjalnego zwrotu skierowanego do żałobników. Duże znaczenie ma stosowanie odpowiednio dobranych określeń w postaci nieodżałowanej straty, tęsknoty za zmarłym, towarzyszeniu w ostatniej drodze i tym podobnych. Kolejnym elementem prawidłowo skonstruowanej mowy pogrzebowej jest nawiązanie do osoby zmarłej. Można podkreślić jej cechy charakteru i dokonania. Warto dbać o to, aby mowa pogrzebowa nie była tylko zwykłym przemówieniem, ale była okraszona wspomnieniami i odniesieniem do konkretnej sytuacji z życia zmarłego. Zarówno na pogrzebach świeckich, jak i katolickich osoby przygotowujące mowę pogrzebową, mogą zaczerpnąć cytaty z literatury traktujące o śmierci, przemijaniu, nadziei na życie wieczne, a także miłości, która nigdy nie przemija.

Prawidłowo skonstruowana mowa pogrzebowa powinna nobilitować osobę zmarłą. Warto dopracować jej poszczególne elementy, by była to spójna, interesująca wypowiedź, adekwatna do charakteru uroczystości pogrzebowej.

źródło: Elizjum-warszawa.pl