motoryzacja

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu branża motoryzacyjna, choć potężna i posiadająca ogromną wartość, dość stopniowo przechodziła wszelkie zmiany związane z rozwojem technologii. Współcześnie każda gałąź przemysłu przeżywa prawdziwą rewolucję, więc odgórne zasady i wytyczne muszą być wprowadzane niezwykle szybko. Czy więc obecne normy w branży motoryzacyjnej można uznać za wystarczające?

Najważniejsze standardy w branży motoryzacyjnej

Standardy dla przemysłu motoryzacyjnego można stosować na całym świecie – wszędzie tam, gdzie produkuje się części samochodowe lub elementy serwisowe. Najistotniejszą rolę odgrywała tu norma ISO/TS 16949, która definiowała wytwarzanie jako proces konstruowania lub zmiany materiałów produkcyjnych, części wytwórczych lub usługowych, a także przeprowadzania obróbki cieplnej, spawania i malowania. Za motoryzację w tym standardzie uważano samochody osobowe, lekkie pojazdy użytkowe, ciężkie samochody ciężarowe, autobusy, motocykle, a wykluczono pojazdy przemysłowe, rolnicze i terenowe, stosowane w górnictwie, leśnictwie i budownictwie.

3 października 2016 r. IATF 16949: 2016 zostało opublikowane przez International Automotive Task Force i zastępuje wcześniejszą normę ISO/TS 16949, określającą wymagania systemu zarządzania jakością dla organizacji z branży motoryzacyjnej. Norma ta nie wprowadza jednak znaczących zmian dotyczących np. autonomicznych pojazdów czy nowych rodzajów maszyn, więc czy można uznać ją za w pełni aktualną?

Przemysł motoryzacyjny a normy

Nie jest jednak tak, że w przemysł motoryzacyjny nie podlega ciągłym kontrolom – wręcz przeciwnie – jest to jedna z gałęzi, która jest monitorowana przez różne organy. Jednak zmieniające się potrzeby społeczeństwa, jak również ciągły rozwój nowoczesnej technologii oraz zwiększenie jej dostępności sprawiają, że ustalenie norm staje się niezwykle trudne.

O tym, dlaczego proces ten jest tak bardzo skomplikowany i jak w branży motoryzacyjnej warunki dyktowane są wyłącznie przez największe koncerny, można przeczytać na stronie: https://pro.bureauveritas.pl/2018/08/14/wspolczesne-normy-i-standardy-w-branzy-motoryzacyjnej/.